Program za indeksirano digitaliziranje dokumentov v podatkovne strukture, © DOMAS-KONT d.o.o.

Uporaba tega programa pride v poštev, ko želi partner sam digitalizirati dokumente. Uporaba programa in uvajanje v delo sta brezplačna. S tem je računovodskemu servisu DOMAS-KONT omogočeno dejansko brezpapirno knjiženje, dokumenti ostanejo v podjetju. Partner in servis sta lahko kjerkoli in delo poteka nemoteno.


  •  Po dogovoru lahko tedensko k vam pridemo mi in digitaliziramo dokumentacijo. Originalni dokumenti ostanejo pri vas v podjetju. Vsi digitalizirani dokumenti so dosegljivi v trenutku. S klikom na vrstico knjižbe se vam vzporedno odpira dokument, ki se na knjižbo navezuje (s spremnimi dokumenti, če obstajajo). Dokumente lahko izpisujete, pošiljate po e-pošti …
  • Po zaklučnem računu (bilanci) vam po želji izdelamo elektronski arhiv vseh dokumentov v skladu z veljavno zakonodajo. Dokumente v fizični obliki lahko po tem postopku zavržete. E-arhiv dokumentov shranimo na varni lokaciji.
  • Pri dokumentih katerih čas hranjenja je določen na 10 let je potrebno žig enkrat obnoviti (veljavnost je 5 let).