Smo računovodski servis z dolgoletno tradicijo. Začetki segajo v leto 1998. Naše vodilo so zadovoljne stranke saj jim poleg računovodstva, knjigovodstva in davčnega svetovanja nudimo še obilico dodatnih storitev, ki so nenazadnje nuja v sodobnem računovodstvu.

Izračun plače na mobilnem telefonu

Od leta 2006, ko smo pričeli z uvajanjem brezpapirnega računovodstva se je veliko naših strank odločilo za tak način dela. To pomeni, da se vsa dokumentacija digitalizira in je kot taka dostopna preko medmrežja. V današnjem času je vse bolj pomembna hitra odzivnost z minimalnimi stroški, kar naš način dela in pristopa omogoča. Podjetnik lahko kadarkoli preko svojega mobilnega telefona pregleduje stanje kupcev in dobaviteljev, pregleduje, izpisuje ali prepošilja digitalizirane dokumente

 

         

 

Računovodske storitve in računovodsko ter davčno svetovanje izvajamo za vse oblike in velikosti družb (d. o. o., d. n. o., k. d), podjetnikov (s. p) in drugih zasebnikov (zdravnikov, odvetnikov, notarjev). Lahko se dogovorimo za opravljanje vseh računovodskih storitev ali pa le za določen del računovodstva. Za vas lahko opravljamo naslednje storitve:

 

 • Storitve vodenja temeljnih poslovnih knjig (glavna knjiga, dnevnik glavne knjige).
 • Vodenja analitike kupcev in dobaviteljev (terjatev in obveznosti, izpisi odprtih postavk).
 • Računovodske storitve vodenja analitične evidence stroškov in prihodkov.
 • Obračun plač zaposlencev, ter oddajanje vseh evidenc na FURS in AJPES
 • Svetovanje pri obračunih plač v primeru ko to storitev opravlja podjetnik sam
 • Svetovanje pri izdelavi potnih nalogov
 • Obračun drugih prejemkov fizičnih oseb kot so podjemne pogodbe
 • Obračun DDV
 • Vodenje osnovnih sredstev z obračunom amortizacije
 • Obračuni zamudnih obresti, izpis opominov ter sodelovanje pri izvršbi in izterjavah.
 • Izdelava in oddaja izvršbe
 • Izdelava računovodskih izkazov (izkaz poslovnega izida, bilanca stanja, izkaz gibanja kapitala, izkaz finančnih tokov)
 • Izdelava aktov in sklepov podjetja, povezanih z računovodskim poslovanjem (pravilnik o blagajniškem poslovanju, pravilnik o popisu, pravilnik o računovodstvu, akt o sistematizaciji delovnih mest itd.).
 • Opravljanje elektronskega plačilnega prometa.
 • Kontrola poslovanja ter sprotno opozarjanje na računovodske nepravilnosti.
 • Obveščanje in opozarjanje podjetij na spremenjeno davčno zakonodajo
 • Arhiviranje računovodske in poslovne dokumentacije
 • Izdelava elektronskega arhiva in hranjenje le tega po veljavni zakonodaji
  Izvedba ponovnega podpisovanja el.arhiva po 5 letih s pomočjo elektronskega notarja
 • Druge računovodske in svetovalne storitve

 

Copyright by Gregori Gaspari 2022